Stora Brunnsvik AB

Om Stora Brunnsvik

Stora Brunnsvik äger två fastigheter. Fastighet 3:27 är belägen vid Väsmans strand och innefattar ett båthus och ett hus med omklädningsrum. Fastighet 1:68 innefattar 19 byggnader av olika karaktärer; mestadels träbyggnader med övernattningsrum samt konferenslokaler.

Sedan 2017 har arbetet med ändrad detaljplan pågått och under 2019 vann den laga kraft.

Hyresgäster

Stora Brunnsvik AB har ett antal hyresgäster i olika byggnader och under året har uthyrningsgraden ökat.

Försäljningar

Under våren 2019 såldes fyra hektar mark till en privatperson.

Marknadsföring

Marknadsföringen har pâgâtt under heIa 2019. Dels via bolagets egen hemsida, via kommunens näringslivsenhet samt vid mässor.

 

Årsredovisning 2019

Här kan du ladda ner Stora Brunnsviks formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten