Stora Brunnsvik AB

Om Stora Brunnsvik

Stora Brunnsvik äger två fastigheter. Fastighet 3:27 är belägen vid Väsmans strand och innefattar ett båthus och ett hus med omklädningsrum. Fastighet 1:68 innefattar 19 byggnader av olika karaktär, mestadels träbyggnader med övernattningsrum samt konferenslokaler.

Hyresgäster

Stora Brunnsvik AB har ett antal hyresgäster i olika byggnader och under året har uthyrningsgraden ökat.

Försäljningar

Under 2021 har inga försäljningar skett.

Marknadsföring

Marknadsföringen har pågått under hela 2021, mestadels genom digital annonsering.

Årsredovisning 2021

Här kan du ladda ner Stora Brunnsviks formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten