Tryggheten KB 

Om Tryggheten KB

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta äldreboende- och samhällsfastigheter.
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB äger och förvaltar fastigheten Solsidan 24 i Ludvika kommun.

Solsidan 24 består av ett äldreboende samt en förskola.

Under 2021 har inga väsentliga förändringar ägt rum

Årsredovisning 2021

Här kan du ladda ner Trygghetens formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten